Sosialist dövlət+...

Sosialist dövlət+din=İran
Sosialist dövlət+ateizm=Şimali Koreya
Sosialist dövlət+quldarlıq=Çin
Sosialist dövlət+avtoritarizm=Kuba
Sosialist dövlət+korrupsioner rejim=Venesuela
Sosialist dövlət+imperializm=SSRİ
Sosialist dövlət+oliqarxiya=postsovet diktaturaları


P.S. Bunların biri digərində də ola bilər, sadəcə nəzərəçarpanları qeyd etdim.

Comments